Utekartan - våra egna kartor

Terrängkarta med sjöinfo
Andra generationens Terrängkarta från Utekartan innehåller förenklad sjöinformation. Grunddata kommer både från Lantmäteriet och Sjöfartsverket. På land är det Terrängkartan i skala 1:50 000 som är källan och över hav och större sjöar Sjöfartsverkets databas. Med förenklad sjöinformation menas djupkurvor, grynnor, undervattensstenar, farleder och prickar. Prickar visas som gröna, röda och övriga prickar (svarta). Kartorna innehåller tydligt markerade vandringsleder, rastskydd, dass, badplatser och hamnar.

Mälardalen
 
DS02 Nyköping AS04 Oxelösund AS03 Nynäshamn AS01 Södra Stockholm DM04 Ekerö DS04 Gnesta DS03 Båven DS01 Eskilstuna AR02 Grisslehamn AN02 Norrtälje AS02 Utö AR01 Öregrund GB04 Fegen DM03 Sigtuna AR03 Hallstavik AN04 Nämdö AN03 Möja AN01 Norra Stockholm DM01 Köping DM02 Strängnäs AR01 Öregrund AR02 Grisslehamn AR03 Hallstavik AR04 Rimbo AN Norra Stockholm AN02 Norrtälje AN03 Möja AN04 Nämdö AS01 Södra Stockholm AS02 Utö AS03 Nyneshamn AS04 Oxelösund DM01 Köping DM02 Strängnäs DM03 Sigtuna DM04 Ekerö DS01 Eskilstuna DS02 Nyköping DS03 Båven DS04 Gnesta Kartbild över Mälardalen. Öppna en större version. Kartornas täckningsområden;
AN00 Norra Stockholmsserien
   AN01 Norra Stockholm
   AN02 Norrtälje
   AN03 Möja
   AN04 Nämdö
AR00 Roslagsserien
   AR01 Öregrund
   AR02 Grisslehamn
   AR03 Hallstavik
   AR04 Rimbo
AS00 Södra Stockholmsserien
   AS01 Södra Stockholm
   AS02 Utö
   AS03 Nynäshamn
   AS04 Oxelösund
DM00 Mälarserien
   DM01 Köping
   DM02 Strängnäs
   DM03 Sigtuna
   DM04 Ekerö
DS00 Sörmlandsserien
   DS01 Eskilstuna
   DS02 Nyköping
   DS03 Båven
   DS04 Gnesta

En serie består av 4 kartor tryckta på 2 blad.
Övriga kartor är enkelsidiga.
Varje karta är i storlek 70x100 cm.

Kartorna är tryckta år 2010.

Du kontaktar oss enklast via epost - info@utekartan.se.

BV04 Riddarhyttan BV03 Barken BV02 Åmänningen BV01 Kedjen BG04 Siljan BG03 Runn BG02 Sandviken BG01 Väsman