Länkar

Här är en lista över länkar som vi tycker är intressanta. De har mest med friluftsliv att göra.

Fantastiskt
        glasklart vatten på Vättern!
En Utekarta kan vara bra till mycket. Ebba skyddar sig mot regnet.

 Skridskoåkning
 Paddling
 Vandring
 Allmänt friluftsliv
 Övrigt

Du kontaktar oss enklast via epost - info@utekartan.se.