GV00 Vänersborgsserien

Kartomslag GV00 Vänersborgsserien.

Beskrivning: Serien består av fyra kartor tryckta på två dubbelsidiga blad. Dessa täcker området norr om städerna Uddevalla, Vänersborg och Lidköping inkluderat SV delen av Vänern, Gullmarn, Bullaresjöarna m.fl. vatten. Kynne- och Kroppefjäll täcks också av kartorna. Se mer
information under respektive karta.

ISBN 10: 91-85501-36-0, ISBN 13: 978-91-85501-36-6.
Beställ

 

GV01 Bullaresjöarna

Kartomslag GV01 Bullaresjöarna, se även karta

Beskrivning: Kartan täcker Kynne- och Kroppefjäll inkluderat Bullaresjöarna och Södra Kornsjön.

Vatten: Södra, Mellan- och Norra Bullaren, Södra Kornsjön.

Städer och viktigare punkter: Bäckefors, Rabalshede, Hedeås, Högsäter.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: GV02 Uddevalla.

Kartans orientering: Liggande.

C:a koordinater i rikets nät (RT90 2,5 gon V): Övre vänstra: 6536000 1245000, nedre högra: 6504000 1293000.

ISBN 10: 91-85501-37-9, ISBN 13: 978-91-85501-37-3.
Beställ

 

GV02 Uddevalla

Kartomslag GV02 Uddevalla, se även karta

Beskrivning: Kartan täcker området norr om Uddevalla, inkluderat Gullmarn.

Vatten: Gullmarn, Havstensfjordens norra delar, Kärnsjön, Store Hestfjorden.

Städer och viktigare punkter: Uddevalla, Munkedal, Dingle, Färgelanda, Ödeborg.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: GV01 Bullaresjöarna.

Kartans orientering: Liggande.

C:a koordinater i rikets nät (RT90 gon V): Övre vänstra: 6504000 1246000, nedre högra: 6472000 1294000.

ISBN 10: 91-85501-38-7, ISBN 13: 978-91-85501-38-0.
Beställ

 

GV03 Vänersborg

Kartomslag GV03 Vänersborg, se även karta

Beskrivning: Kartan täcker sydvästra delen av Vänern inkluderat Vänersborg och
Halle- och Hunneberg.

Vatten: SV delen av Vänern (S Mellerud, V Sotenäs), Dettern, Brandsfjorden.

Städer och viktigare punkter: Vänersborg, Vargön, Grästorp, Mellerud, Brålanda, Vänersnäs, Hjortens udde.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: GV04 Kållandsö.

Kartans orientering: Stående.

C:a koordinater i rikets nät (RT90 gon V): Övre vänstra: 6515000 1292750, nedre högra: 6467250 1325000.

ISBN 10: 91-85501-39-5, ISBN 13: 978-91-85501-39-7.
Beställ

 

GV04 Kållandsö

Kartomslag GV04 Kållandsö, se även karta

Beskrivning: Kartan täcker Vänern runt Kållandsö, inkl. Hindens rev, Lidköping, Kinneviken och Kinnekulle.

Vatten: Vänern runt Kållandsö, Kinneviken.

Städer och viktigare punkter: Lidköping vid Vänern, Götene, Hällekis, Kållandsö.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: GV03 Vänersborg

Kartans orientering: Liggande.

C:a koordinater i rikets nät (RT90 gon V): Övre vänstra: 6518000 1321000, nedre högra: 6486000 1369000.

ISBN 10: 91-85501-40-9, ISBN 13: 978-91-85501-40-0.
Beställ

Tillbaka