FK00 Kebnekaiseserien

Kartomslag FK00 Kebnekaiseserien.

Beskrivning: Serien består av fyra kartor tryckta på två dubbelsidiga blad. Läs fler detaljer under respektive karta nedan.

ISBN 13: 978-91-8550-156-4.
Beställ

 

FK01 Kebnekaise

Kartomslag FK01 Kebnekaise

Beskrivning: Kartan innefattar hela Kebnekaisemasivet med omgivningar. Fjällstationen Kebnekaise ligger centralt på bladet omgiven av stugorna Tarfala, Singi, Sälka, Hukejaure, Tjäktja, Nallo och Vista.

Högre fjäll: Kebnekaise (2106), Kaskatjåkka (2076), Pyramiden (1900), Vaktposten (1852).

Städer och viktigare punkter: Från öster når man området via Nikkaluokta.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: FK02 Abisko. Finns även tillsammans med FK02 i Abisko-Kebnekaisedubbeln FK12.

Kartans orientering: Liggande.

C:a koordinater i rikets nät (Sweref99 TM): Övre vänstra: 624000 7552000, nedre högra: 672000 7520000.

ISBN 13: 978-91-8550-157-1.
Beställ

 

FK02 Abisko

Kartomslag FK02 Abisko (Björkliden, Abisko, Lapporten, Alesjaure, Mårma, Vista, Nallo, Tjäktja).

Beskrivning: Kartan innefattar området söder om Abisko (Kungsleden) ner till Tjäktjastugan inklusive Lapporten i öster . Fjällstationerna Abisko, Björkliden och Låktatjåkka ligger i norra delen av bladet. Dessutom finns stugorna Abiskojaure, Kårsavagge, Alesjaure, Tjäktja, Nallo och Vista med på kartan.

Högre fjäll: Njulla (1164), Tjåmuhas (1743), Adnjetjårro (1755), Påssustjåkka (1839).

Städer och viktigare punkter: I norr passerar järnvägen och lämpliga startplaster är Abisko och Björkliden.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: FK01 Kebnekaise. Finns även tillsammans med FK02 i Abisko-Kebnekaisedubbeln FK12.

Kartans orientering: Stående.

C:a koordinater i rikets nät (Sweref99 TM): Övre vänstra: 636000 7596000, nedre högra: 668000 7548000.

ISBN 13: 978-91-8550-158-8.
Beställ

 

FK03 Riksgränsen

Kartomslag FK03 Riksgränsen (inkl bl.a Riksgränsen, Unna Allakas, Storsteinshytta, Hunddalen, Tjäktjastugan).

Beskrivning: Kartan innefattar området söder om Riksgränsen och in i Norge. Fjällstationerna Riksgränsen och Katterjåkk samt stugorna Unna Allakass och Tjäktja är med samt de Norska hytterna Huddalen, Storstein, Cunojavrre, Lossistua, Caihnavagge, Gautelis och Skoaddejavri. En betydande del av Nordkalottenleden är med på bladet.

Högre fjäll: Storsteinsfjellet (1872).

Städer och viktigare punkter: I norr passerar järnvägen och lämpliga startplaster är Riksgränsen, Katterjåkk och Katterat.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: FK04 N Stora Sjöfallet.

Kartans orientering: Stående.

C:a koordinater i rikets nät (Sweref99 TM): Övre vänstra: 605000 7596000, nedre högra: 637000 7548000.

ISBN 13: 978-91-8550-159-5.
Beställ

 

FK04 N Stora Sjöfallet

Kartomslag FK04 N Stora Sjäfallet.

Beskrivning: I sydväst ligger fjällstationen Ritsem. Följande stugor finns med på bladet: Sitasjaure, Hukejaure, Singi, Kaitumjaure, Teusajaure. I öster ligger Kungsleden ner till Akkajaure och Vakkotavare.

Högre fjäll: Kallatjåkko (1664), Sälka (1865).

Städer och viktigare punkter: I söder når man området från Vakkotavare eller Ritsem.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: FK03 Riksgränsen.

Kartans orientering: Stående.

C:a koordinater i rikets nät (Sweref99 TM): Övre vänstra: 609000 7549000, nedre högra: 641000 7501000 (samt Ritsem inklippt i sydväst).

ISBN 13: 978-91-8550-160-1.
Beställ


FK12 Abisko-Kebnekaise (dubbel)

Kartomslag FK12 Abisko-Kebnekaise (dubbel).

Beskrivning: Dubbeln består av tvp kartor tryckta på ett dubbelsidigt blad. Läs fler detaljer under respektive karta ovan.

ISBN 13: 978-91-8550-161-8.
Beställ

Tillbaka