FJ00 Jämtlandsserien

Kartomslag FJ00 Jämtlandsserien.

Beskrivning: Serien består av fyra kartor tryckta på två dubbelsidiga blad. Läs fler detaljer under respektive karta nedan.

ISBN 13: 978-91-8550-151-9.
Beställ

 

FJ01 Jämtlandstriangeln

Kartomslag FJ01 Jämtlandstriangeln, se även karta

Beskrivning: Kartan täcker det populära området mellan Storlien i norr och Helags i söder inklusive fjällstationerna Storulvån, Blåhammaren, Sylarna, Gåsenstugorna och Helags. På Norska sidan finns hytterna Storerikvollen och Nedalshytta vilka också är lämpliga start- eller målplatser för turer i området.

Högre fjäll: Helags (1796), Sylarna (1762) och Snasahögarna (1461).

Städer och viktigare punkter: Norr når man området från järnvägsstationerna i Storlien och Enafors samt samhället Handöl.

Dubbelsidig variant tillsammans med: FJ02 Vålådalen.

Kartans orientering: Stående.

C:a koordinater i rikets nät (Sweref99 TM): Övre vänstra: 344000 7024000, nedre högra: 376000 6876000.

ISBN 13: 978-91-8550-152-6.
Beställ

 

FJ02 Vålådalen

Kartomslag FJ02 Vålådalen, se även karta

Beskrivning: Kartan täcker stora delar av Vålådalens naturreservat inklusive fjällstationerna Vålådalen, Helags och Ljungdalen samt Gåsenstugorna, Vålåstugorna och Lunndörrspasset.

Högre fjäll: Brunnerfjällen (1545), Ottfjället (1265) och Stendalsfjället (1415).

Städer och viktigare punkter: I östra delen av kartan ligger Ottsjö och Vålådalen. I kartans södra del ligger Ljungdalen.

Dubbelsidig variant tillsammans med: FJ01 Jämtlandstriangeln.

Kartans orientering: Stående.

C:a koordinater i rikets nät (Sweref99 TM): Övre vänstra: 372000 7018000, nedre högra: 404000 6870000.

ISBN 13: 978-91-8550-153-3.
Beställ

 

FJ03 Ramundberget

Kartomslag FJ03 Ramundberget, se även karta

Beskrivning: Kartan sträcker sig från Bruksvallarna i söder till Helags i norr. På bladet finner du Helags och Ljungdalens fjällstationer samt Fältjägarstugan.

Högre fjäll: Helags (1796), Predikstolen (1682), Skarsfjället (1594) och Mittåkläppen (1212).

Städer och viktigare punkter: Bruksvallarna, Ramundberget, Messlingen, Mittådalen och Ljungdalen.

Dubbelsidig variant tillsammans med: FJ04 Funäsdalen.

Kartans orientering: Liggande.

C:a koordinater i rikets nät (Sweref99 TM): Övre vänstra: 345000 6979000, nedre högra: 393000 6947000.

ISBN 13: 978-91-8550-154-0.
Beställ

 

FJ04 Funäsdalen

Kartomslag FJ04 Funäsdalen, se även karta

Beskrivning: Kartan täcker stora delar av fjällen kring Funäsdalen. I söder ligger Tännäs, mitt på bladet Funäsdalen och Tänndalen, i väster Fjällnäs och i norr Bruksvallarna. I kartans nordöstra del finns Messlingen och Mittådalen.

Högre fjäll: Storviglen (1561), Stor-Skarven (1260), Funäsdalsberget (977) och Ånnfjället (1301).

Städer och viktigare punkter: : Tännäs, Funäsdalen, Ljusnedal, Tänndalen, Hamra, Fjällnäs, Bruksvallarna, Messlingen och Mittådalen.

Dubbelsidig variant tillsammans med: FJ03 Ramundberget.

Kartans orientering: Liggande.

C:a koordinater i rikets nät (Sweref99 TM): Övre vänstra: 348000 6955000, nedre högra: 396000 6923000.

ISBN 13: 978-91-8550-155-7.
Beställ

Tillbaka