BV00 Västmanlandsserien

Kartomslag BV00 Västmanlandsserien. Klicka på de små kartorna för att se mer information om dem.

Beskrivning: Serien består av fyra kartor på två dubbelsidiga blad. Dessa täcker området från Lindesberg i söder till Avesta i norr, och Grängesberg i väster och Sala i öster. Läs fler detaljer under respektive karta.

ISBN 10: 91-85501-20-4, ISBN 13: 978-91-85501-20-5.
Beställ

 

BV01 Kedjen

Kartomslag BV01 Kedjen, se även karta

Beskrivning: Täcker området nordväst om Västerås där bland annat den klassiska premiärsjön för skridskoåkning, Hyttebomosse vid Trummelsberg, ligger. I samma område ligger flera andra sjöar som blir isbelagda strax efter Hyttebomosse, bl.a. Kedjen, Klysnen, Fantebosjön samt Övre och Nedre Gävjan.

Vatten: Hyttebosjön, Hyttebomossen, Dammen, Fläcksjön, Hällsjön, Stora Nadden, Lilla Nadden, Grotten, Klysnen, Fiskkraken, Gnien, Glåpen, Sörsjön, Vågsjön, Norrsjön, Långsvan, Lillsvan, Flenasjön, Knäppmorasjön, Stora Kedjen, Lilla Kedjen, Born, Råsen, Sågsjön, Dammen, Oxogonen, Stora Målsjön, Lilla Målsjön, Fantebosjön, Långsjön (Surahammar), Stora Morsjön, Lilla Morsjön, Nedre Gävjan, Övre Gävjan, Långbjörken, Virsbosjön, Toftsjön, Västa Noren, Östra Noren, Västersjön (Surahammar), Östersjön (Surahammar), Mungasjön, Magsjön, Gryten.

Städer och viktigare punkter: Surahammar, Hallstahammar, Trummelsberg, Skultuna, Gunnillbo, Virsbo, Munga, Västerås.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: BV02 Åmänningen.

Kartans orientering: Liggande.

C:a koordinater i rikets nät (RT90): Övre vänstra: 6643000 1496000, nedre högra: 6611000 1543000.

ISBN 10: 91-85501-21-2, ISBN 13: 978-91-85501-21-2.
Beställ

 

BV02 Åmänningen

Kartomslag BV02 Åmänningen, se även karta

Beskrivning: Täcker området mellan Fagersta, Avesta och Sala. Den vackra Åmänningen med kulturellt intressanta Engelsbergs järnbruk och oljeön är en riktig skridskopärla. På denna karta finns även våtmarksområdet Nötmyran vid Västerfärnebo som vid höstöversvämningar kan bli ett exotiskt skridskoområde.

Vatten: Åmänningen (ej sydöstra delen, söder om Hälludden), Stora Aspen, Lilla Aspen, Olof-Jons Damm, Silvköparen, Långforsen, Bäsingen (Dalälven), Hyttebosjön, Hyttebomossen, Sågsjön, Oxogonen, Hörendesjön, Snyten, Stensjön (Sala), Storsjön (Möklinta) Stensjön (Norberg), Storljusen, Dammsjön (Norberg), Gäsen, Ungen, Noren, Långsjön (Norberg), Hörendesjön, Storljusen Nötmyran (åker).

Städer och viktigare punkter: Avesta, Sala, Norberg, Fagersta, Västerfärnebo, Ängelsberg, Salbohed, Möklinta.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: BV01 Kedjen.

Kartans orientering: Liggande.

C:a koordinater i rikets nät (RT90): Övre vänstra: 6673000 1497000, nedre högra:6641000 1544000.

ISBN 10: 91-85501-22-0, ISBN 13: 978-91-85501-22-9.
Beställ

 

BV03 Barken

Kartomslag BV03 Barken, se även karta

Beskrivning: Täcker området mellan Ludvika och Kloten. Malingsbo-Klotens naturvårdsområde ligger högt över havet och är utmärkt för såväl paddling och skridsoåkning som vandring. Skridskoåkarna kommer ofta hit på våren när en kallvädersperiod kan bjuda på skridskoåkning i ett mycket vackert vildmarksområde.

Vatten: Norra Barken, Södra Barken, Nedre Hillen, Haggen, Södra Hörken, Stora Avlången, Norra Bredsjön, Nedra Malingsbosjön, Övra Malingsbosjön, Stora Korslången, Lilla Korslången, Björken (Ställdalen), Storsjön (Skinnskatteberg), Saxen (Norra Barken), Saxen (Södra Barken), Jörken, Skien, Västra Sveten, Östra Sveten, Garsjön, Ginnan, Mäsen, Lilla Korslången, Långvattnet, Stora Djurlången, Lilla Djurlången, Snösjön.

Städer och viktigare punkter: Smedjebacken, Ludvika, Grängesberg, Söderbärke, Malingsbo, Kloten.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: BV04 Riddarhyttan.

Kartans orientering: Liggande.

C:a koordinater i rikets nät (RT90): Övre vänstra: 6672000 1451000, nedre högra: 6640000 1498000.

ISBN 10: 91-85501-23-9, ISBN 13: 978-91-85501-23-6.
Beställ

 

BV04 Riddarhyttan

Kartomslag BV04 Riddarhytan, se även karta

Beskrivning: Täcker området mellan Kloten, Lindesberg och Skinnskatteberg med flera för skridskoåkning intressanta sjöar.

Vatten: Lilla Korslången, Stora Kloten, Lilla Kloten, Glien, Norrmogen, Sörmogen, Lien (Riddarhyttan) Iresjön, Oppäsen. Skedvisjön, Västlandasjön, Långvattnet, Storsjön (Skinnskatteberg), Övre Vättern, Nedre Vättern, Dagarn, Stora Djurlången, Lilla Djurlången, Övre Gävjan.

Städer och viktigare punkter: Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Lindesberg, Ramsberg, Vedesvåg, Malingsbo, Kloten.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: BV03 Barken.

Kartans orientering: Stående.

C:a koordinater i rikets nät (RT90): Övre vänstra: 6648000 1466000, nedre högra: 6601000 1498000.

ISBN 10: 91-85501-24-7, ISBN 13: 978-91-85501-24-3.
Beställ

Tillbaka