AR00 Roslagsserien

Terrängkarta med sjöinfo
Andra generationens Terrängkarta från Utekartan innehåller förenklad sjöinformation. Grunddata kommer både från Lantmäteriet och Sjöfartsverket. På land är det Terrängkartan i skala 1:50 000 som är källan och över hav och större sjöar Sjöfartsverkets databas. Med förenklad sjöinformation menas djupkurvor, grynnor, undervattensstenar, farleder och prickar. Prickar visas som gröna, röda och övriga prickar (svarta). Kartorna innehåller tydligt markerade vandringsleder, rastskydd, dass, badplatser och hamnar.

Kartomslag AR00 Roslagsserien. Se större översiktsbild. Denna terrängkarta innehåller även sjöinformation!

Beskrivning: Serien består av fyra kartor tryckta på två dubbelsidiga blad. Läs fler detaljer under respektive karta nedan.

ISBN 13: 978-91-85501-77-9.
Beställ

 

AR01 Öregrund

Kartomslag AR01 Öregrund. Se större översiktsbild. Denna terrängkarta innehåller även sjöinformation!

Beskrivning: Kartan täcker stora delar av skärgården mellan Understen och Örskär. Gräsö är centrerad mitt på kartan.

Städer och viktigare punkter: Östhammar, Öregrund, Forsmark och Gräsö.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: AR02 Grisslehamn.

Kartans orientering: Liggande.

C:a koordinater i rikets nät (Sweref99 TM): .

ISBN 13: 978-91-85501-78-6.
Beställ

 

AR02 Grisslehamn

Kartomslag AR02 Grisslehamn. Se större översiktsbild. Denna terrängkarta innehåller även sjöinformation!

Beskrivning: Kartan täcker skärgården från Arholma till Singö. Väddö ligger centrerat på kartan.

Städer och viktigare punkter: Svanberga, Björö-Arholma, Väddö, Grisslehamn och Singö.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: AR01 Öregrund.

Kartans orientering: Stående.

C:a koordinater i rikets nät (Sweref99 TM): .

ISBN 13: 978-91-85501-79-3.
Beställ

 

AR03 Hallstavik

Kartomslag AR03 Hallstavik. Se större översiktsbild. Denna terrängkarta innehåller även sjöinformation!

Beskrivning:Kartan omfattar Alunda i väster till Halstavik i öster, samt Rånäs i söder till Östhammar i norr. Intressant skärgård vid Hargshamn.

Städer och viktigare punkter: Hallstavik, Edsbro, Hargshamn och Gimo.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: AR04 Rimbo.

Kartans orientering: Stående.

C:a koordinater i rikets nät (Sweref99 TM): .

ISBN 13: 978-91-85501-80-9.
Beställ

 

AR04 Rimbo

Kartomslag AR04 Rimbo. Se större översiktsbild.

Denna terrängkarta innehåller även sjöinformation!

Beskrivning: Kartan täcker området från Knivsta i väster till Penningby i öster, samt Vallentuna i söder till Rånäs i norr.

Städer och viktigare punkter: Märsta, Arlanda, Rånäs, Rimbo och Bergshamra.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: AR03 Hallstavik.

Kartans orientering: Stående.

C:a koordinater i rikets nät (Sweref99 TM): .

ISBN 13: 978-91-85501-81-6.
Beställ

Tillbaka